Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Hvorfor er Romerriget relevant at beskæftige sig med i historie?
 • Hvad er de overordnede linjer i Romerrigets udvikling fra 750 f.v.t. til 476 e.v.t.

Den romerske republik

 • Hvorledes lykkedes det Rom at erobre og dominere først den italienske halvø?
 • Hvad kendetegnede de to politiske institutioner folkeforsamlingen og senatet, og hos hvilke grupper lå den politiske magt i den romerske republik?
 • Hvad var de puniske krige, og hvorfor er de væsentlige når man beskæftiger sig med Romerrigets historie?
 • Hvad ligger der i begrebet Bellum justum?
 • I takt med Romerrigets erobringer steg antallet af provinser. Hvordan blev disse provinser styret?
 • Hvad er forbindelsen mellem a) Roms erobringer, b) forandringen af hæren fra en værnepligtig bondehær til en hær af professionelle soldater og c) svækkelsen af republikken?
 • Hvad er klientsystemet, og hvorfor er begrebet væsentligt ift. forstå magten i Romerriget?
 • Hvorfor er det værd at kende til Julius Cæsar og Octavian/Augustus når man beskæftiger sig med Roms politiske historie?

Det romerske kejserdømme

 • Hvorledes lykkedes det Octavian/Augustus at fastholde sin magt som kejser i et rige, der ellers havde været en republik i ca. 500 år?
 • Hvad var centrale kendetegn ved den politiske magt i det romerske kejserrige efter Augustus?
 • Hvordan satte Roms erobringer præg på hovedstaden?
 • Hvilken placering havde kvinderne i Romerriget?
 • Rom var et førmoderne landbrugssamfund. Hvorledes kan man af teksten se, at Roms økonomiske liv var relativt simpelt set i forhold til moderne industri- og servicesamfund?
 • Hvilken rolle spillede slaverne i det romerske samfund?
 • Hvorledes blev underholdning til folket brugt som politisk redskab?
 • Hvorfor blev den romerske gladiator-underholdning påvirket af kristendommens spredning i riget?

Romersk byggekunst

 • Hvorledes var romersk byggekunst og infrastruktur med til at sætte sit præg på riget?
 • Hvorledes søgte Augustus med fx primaporta-statuen at iscenesætte sig selv som en mægtig hersker?

Romerrigets fald

 • Hvilke udfordringer prægede Romerriget i perioden fra 200-tallet og frem?
 • Hvad var forklaringerne på, at kristendommen slog rod og spredtes i riget fra 200-tallet og de næste århundreder?
 • Hvilken forklaring giver bogen på, at det Vestromerske rige gik til grunde?
 • Hvad kendetegner henholdsvis Edward Gibbons og John Browns syn på Romerrigets fald?