Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Har vores forestilling om middelalderen ændret sig den senere tid og i så fald hvordan?
 • Hvad ligger der i navnet “middelalder” og hvordan afspejler navnet en bestemt forestilling om tiden?

Den tidlige middelalder

 • Hvad var germanernes egentlige interesser, efter de havde overtaget magten i Italien? Var der noget de ikke havde interesse i?
 • Hvilken rolle kom kirken til at spille i tiden umiddelbart efter Roms fald?
 • Hvordan lykkedes det for Karl den Store at binde Frankerriget sammen til ét rige?
 • Hvad ligger der i begrebet feudalisme? Beskriv samfundsformen.
 • Hvilken rolle spillede lensherrerne i det såkaldte vasalforhold?
 • Hvilken samfundsklasse udgjorde den største del af befolkningen?
 • Hvilke tre dele udgjorde samfundet i den tidlige middelalder og hvad var deres respektive funktioner?
 • Beskriv kort retssystemets udvikling i løbet af den tidlige middelalder.
 • Hvad var årsagen til, at Frankerriget i 814 gik i opløsning?

Høj- og senmiddelalderen

 • Hvad ligger der bag den befolkningstilvækst, som prægede høj- og senmiddelalderen?
 • Hvad skete der med kirkemagten i tiden efter år 1000? 
 • Beskriv forskellene mellem de to kristne kirkeretninger, ortodoksien og katolicismen.
 • Hvorfor var alle mennesker afhængige af kirken?
 • Hvorledes fungerede klosterordnerne  til gavn for ikke blot den religiøse udvikling men også for det verdslige liv?
 • Paven af Rom, den øverste leder inden for katolicismen, var en magtfuld herre. Var hans stilling uændret fra starten til slutningen af perioden høj- og senmiddelalder? Beskriv eventuelle forandringer eller ligheder.
 • Hvordan fik menneskene mad?
 • Er der ligheder mellem datidens og nutidens handlemuligheder? Begrund svaret.
 • Hvorledes spillede den katolske kirke en afgørende rolle i forhold til familielivet?
 • Hvorfor mon Den Sorte Død har haft så central en rolle i vores fortælling om middelalderen?
 • Hvilke incitamenter var der for, at bønder, grever, baroner og lensherrer drog på korstog?
 • Hvad var korstogenes vigtigste betydning i den efterfølgende tid? Begrund svaret.
 • Beskriv kongen og kirkens alliance i den såkaldte Valdemarstid.

Ekstra materiale

 • TV-serien Game of Thrones er en fantasyserie, der bygger på en række bøger udgivet af forfatteren George R. R. Martin. Serien har mange aspekter med, som ikke afspejler virkeligheden (drager, magi osv.), men alligevel kan man i tv-serien finde inspiration fra middelalderen som vi kender den i Europa.
 • Den danske film Ørnens Øje illustrerer aspekter af gældende samfundsforhold i den danske middelalder og kampen om magten mellem konge og kirke. I filmen blandes fakta og fiktion: Fx har vi i den danske kongerække flere konger ved navn Valdemar, som kongen i filmen også hedder, uden at der nødvendigvis skal sættes lighedstegn mellem de to. Men historien om de to drenge, som filmen hovedsageligt handler om, er opdigtet.
 • Middelalderen og i sær ridderlivet fra den tid skildres i komediefilmen Monty Python og de skøre riddere på en måde, hvor middelalderen fremstår som en mindre civiliseret tidsperiode. Filmen er baseret på legenden om Kong Arthur og ridderne om det runde bord.
 • I Danmark og Norden havde vi vikingetid i den første halvdel af det vi kalder europæisk middelalder. Vikings, en TV-serie skabt af Michaels Hirst, viser møder mellem nordiske vikinger og middelaldereuropæere. Serien bygger på fortolkninger om den danske sagnkonge Ragnar Lodbrog, men det er en tid vi ved meget lidt om, så det er svært at gengive noget der kan kategoriseres som faktuelt korrekt.