Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Hvilket indtryk af inkaerne giver beskrivelsen af Tintin-fortællingen?

Mayaerne

 • Hvilke “nye” kilder har historikere for nyligt brugt til at skabe nye og mere nuancerede fortællinger om de mesoamerikanske kulturer? Hvad kan de kilder bidrage med i forhold til dem der har været tilgængelige før?
 • Hvilken rolle spillede solen i mayaernes religion?
 • Hvad er forskellene mellem vores og mayaernes kalendersystem og tidsopfattelse?
 • Hvordan ændrede mayaernes samfund sig i 900-tallet?

Aztekerne

 • Hvorfor bosatte aztekerne sig ved Texacocofloden?
 • Hvilke fordele havde det, at de bosatte sig i det der skulle blive byen Tenochitlan?
 • Hvorfor er det væsentligt at skelne mellem krigsførelse og erobringer?
 • Hvad var specielt ved aztekernes samfundsinddeling? Hvordan adskilte den sig fra eksempelvis dem i middelalderens Europa?
 • Beskriv de forskellige samfundsklasser.

Inkaerne

 • Hvad er forbindelsen mellem inkaerne og solen - sådan som spanierne har fremlagt fortællingen?
 • Hvilke kendetegn havde inkaernes administrative opbygning af deres hær?
 • Beskriv inkaernes samfundsopbygning.
 • Find ligheder og forskelle mellem de mesoamerikanske kulturer (mayaerne, aztekerne og inkaerne).

Ekstra materiale

 • I bogen er Tintinhæftet Soltemplet og filmen Apocalypto fremhævet som som populærkulturelle medier, der på hver sin måde forsøger at skildre mesoamerikanske kulturer. Den første giver sit bud på, hvordan inkaerne, den anden omhandler mayaerne. Udover disse to, kan nogle andre også nævnes:
 • Kejserens nye flip, en Disney-film om kejseren Kuzco der bliver forvandlet til en lama, har aspekter med inspiration fra inkaerne. Fx hedder kejseren Kuzco, som næsten til forveksling ligner ordet Cuzco (hvor der blev afholdt store religiøse fester). Desuden spiller lamaer en vigtig rolle i både filmen som i datidens inkasamfund.
 • Filmen La otra conquista handler om tiden umiddelbart efter spaniernes ankomst til de mesoamerikanske områder. Filmen er fra Mexico og forsøger at give et indblik i, hvilke forandringer der kom med de spanske erobrere.