Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Hvordan ændrede forholdet mellem det enkelte menneske og kristendommen sig?
 • Hvordan blev Norditaliens økonomiske og handelsmæssige position selvforstærkende?
 • Hvad ligger der ordet ‘renæssance’, som nybruddet kaldes? Hvilke delte meninger er der omkring begrebet?
 • I hvilke samfundslag udbredte renæssancens nytænkning til at starte med?

Humanismen

 • Hvilke lighedstegn er der mellem Romerriget og de norditalienske bystater?
 • Med hvilket formål søgte humanisterne efter antikke skrifter og hvilke konsekvenser fik det, at de fandt dem?
 • Hvad var det afgørende for Aristoteles, som også inspirerede Thomas Aquinas til at udvikle sit system?
 • Hvad kendetegner “det nye menneskesyn”? Hvordan adskiller det sig fra det, det erstatter?
 • Hvilken kobling er der i bogen mellem den republikanske forfatning og blomstrende bystater? 

Malerkunsten

 • Hvilke karakteristiske egenskaber tilskrives malerkunsten, og hvordan adskiller egenskabernes sig fra middelalderens malerkunst?
 • Hvordan kan det være, at kunstnerne fik lov at male hedenske og nøgne motiver, når den katolske tro var altoverskyggende i samfundet?

Arkitektur

 • Hvordan adskiller humanismens arkitektoniske træk sig fra middelalderens?
 • Hvad beskæftigede Leonardo da Vinci sig med, når han ikke malede?

Det nye verdensbillede

 • Beskriv forskellene mellem det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede.

Reformationen

 • Hvorfor var bogtrykkerkunsten utroligt vigtig og banebrydende?
 • Hvilke argumenter kan man benytte til at bakke op om følgende udsagn: “Der var ikke overensstemmelse mellem Romerkirkens ideal og praksis.”?
 • Hvad var Martin Luthers formål med sine 95 teser? Var han som sådan imod paven og den katolske kirke?
 • Hvad ligger der i Luthers begreb “den kristnes frihed”?
 • Var der bestemte befolkningsgrupper, som Luther ikke ubetinget støttede?
 • Selvom Luther og Erasmus af Rotterdam på nogle punkter var enige, var de især uenige om et forhold. Hvilket?
 • Hvilke kendetegn karakteriserer calvinismen, og hvordan adskiller Calvins overbevisning sig fra Luthers?
 • Hvad gik borgerkrigen i Danmark i 1534-1536 ud på, og hvem kæmpede mod hvem?
 • Hvad betød reformationen i Danmark i forhold til magtforholdet mellem konge, kirke, adel og bønder?

Ekstra materiale

 • Historien om Romeo & Julie er en klassiker og har sit udspring i renæssancens Italien. Den mest berømte version af fortællingen er tragedien skrevet af William Shakespeare, men der er siden lavet utallige skuespil, musicals, film mm., der i større eller mindre grad finder inspiration fra Shakespeare.
 • TV-serien The Tudors beskriver, på en fiktiv historisk måde, livet ved hoffet i 1500-tallets engelske kongerige. Serien tager specifikt udgangspunkt i kong Henry 8., den anden i rækken af slægten Tudor, og hans mange ægteskaber, som har skabt delte meninger om ham.
 • Da Vinci Mysteriet, oprindeligt en bog skrevet af Dan Brown og senere filmatiseret, har en række historiske elementer inkorporeret. Bogen er fiktiv, men den inddrager elementer fra virkeligheden: Bl.a. refererer den til renæssancekunstneren Leonardo da Vinci.