Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Forløb: Ideologiernes tid

Målet med forløbet er at få indsigt i sammenhængen mellem samfundsudvikling og de klassiske ideologiers opståen og baserer sig på kapitel 3 i Vores Verdenshistorie 2. Forløbet har fokus på følgende af kernestofområder i læreplanen:

  • Hovedlinjer i Europa og verdens historie
  • Forskellige styreformer og samfundsorganisering
  • Politiske og sociale revolutioner
  • Historiesyn
  • Politiske ideologier
  • Menneskerettigheder
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion