Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 50-56:

 1. Hvorfor er Romerriget relevant at beskæftige sig med i historie?
 2. Hvad er de overordnede linjer i Romerrigets udvikling fra 750 f.v.t. til 476 e.v.t.
 3. Hvordan bruges historien om Romerriget (historiebrug) i kilde 8 og i illustrationerne side 54 og 56 (brug fokuspunktet om historiebrug side 55)

Side 57-61:

 1. Hvorledes lykkedes det Rom at erobre og dominere først den italienske halvø?
 2. Hvad kendetegnede de to politiske institutioner folkeforsamlingen og senatet, og hos hvilke grupper lå den politiske magt i den romerske republik?
 3. Forklar illustrationen side 59
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 9
 5. Hvad var de puniske krige, og hvorfor er de væsentlige når man beskæftiger sig med Romerrigets historie?
 6. Hvad ligger der i begrebet Bellum justum?
 7. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 10

Side 62-67:

 1. I takt med Romerrigets erobringer steg antallet af provinser. Hvordan blev disse provinser styret?
 2. Hvad er forbindelsen mellem a) Roms erobringer, b) forandringen af hæren fra en værnepligtig bondehær til en hær af professionelle soldater og c) svækkelsen af republikken?
 3. Hvad er klientsystemet, og hvorfor er begrebet væsentligt ift. forstå magten i Romerriget?
 4. Hvorfor er det værd at kende til Julius Cæsar og Octavian/Augustus når man beskæftiger sig med Roms politiske historie?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 12
 6. Besvar spørgsmålene til fokuspunktet side 67

Side 68-73:

 1. Hvorledes lykkedes det Octavian/Augustus at fastholde sin magt som kejser i et rige, der ellers havde været en republik i ca. 500 år?
 2. Hvad var centrale kendetegn ved den politiske magt i det romerske kejserrige efter Augustus?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 13
 4. Hvordan satte Roms erobringer præg på hovedstaden?
 5. Hvilken placering havde kvinderne i Romerriget?
 6. Rom var et førmoderne landbrugssamfund. Hvorledes kan man af teksten se, at Roms økonomiske liv var relativt simpelt set i forhold til moderne industri- og servicesamfund?

 

Side 74-76:

 1. Hvilken rolle spillede slaverne i det romerske samfund?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 14
 3. Hvorledes blev underholdning til folket brugt som politisk redskab?
 4. Hvorfor blev den romerske gladiator-underholdning påvirket af kristendommens spredning i riget?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 15

Side 78-80:

 1. Hvorledes var romersk byggekunst og infrastruktur med til at sætte sit præg på riget?
 2. Hvorledes søgte Augustus med fx primaporta-statuen at iscenesætte sig selv som en mægtig hersker? (genlæs evt kilde 13)

Side 81-84:

 1. Hvilke udfordringer prægede Romerriget i perioden fra 200-tallet og frem?
 2. Hvad var forklaringerne på, at kristendommen slog rod og spredtes i riget fra 200-tallet og de næste århundreder?
 3. Hvilken forklaring giver bogen på, at det Vestromerske rige gik til grunde?
 4. Hvad kendetegner henholdsvis Edward Gibbons og John Browns syn på Romerrigets fald?