Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 86-90:

 1. Hvad kendetegner de to forskellige “udgaver” af Mellemøsten, som er illustreret på side 88? Hvordan er de ens/forskellige?
 2. På hvilken måde spiller Det Byzantinske Rige en rolle for vores egen tid?
 3. Besvar spørgsmålene til fokuspunktet side 89

Side 90-96:

 1. Giv tre gode grunde til, at Det Byzantinske Rige klarede sig bedre end den vestlige del af Romerriget, som faldt i 476.
 2. Beskriv billederne side 91 og 93 – hvordan kan vi bruge dem som historiske kilder?
 3. Hvilke elementer er de vigtigste i byzantinsk arkitektur?
 4. Hvad var årsagen til at Justinians samlede skrifter, love og dokumenter af juridisk karakter?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 16 og 17
 6. Hvordan ændrede magtforholdene sig i Det Byzantinske Rige hen mod 1400-tallet?

Side 97-104:

 1. Hvilke elementer af datidens stammesamfund illustrerer historien om Kulaib og Jesass?
 2. Hvilke faktorer var vigtige for handelslivet langs karavaneruterne?
 3. Hvilke følger havde den internationale handel mellem Den Arabiske Halvø og de persiske områder haft for mødet mellem mennesker?
 4. Beskriv forskelle mellem Koranen, Toraen og Bibelen?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 18
 6. Hvordan adskiller shia-muslimer sig fra sunni-muslimer og hvorfor er der stadig den dag i dag splid mellem dem?

Side 106-112:

 1. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 19
 2. Beskriv den arabiske ekspansion og livet i al-Amdalus
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 20
 4. Hvad kendetegner osmannernes ekspansion?
 5. Hvilken form for historiebrug kommer til udtryk på billedet side 112?

Side 113-117:

 1. Beskriv kortet side 115 – hvorfor spiller Konstantinopel en strategisk rolle for osmannerne?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 21
 3. Hvad er årsagerne til at osmannerne erobrer Konstantinopel?

 

Ekstra materiale

 • Eventyrsamlingen Tusind og en nat er  over en lang årrække blevet indsamlet på arabisk i forskellige områder, blandt andet omkring Byzans. Af de mest kendte fortællinger herfra kan nævnes “Aladdin”, “Sindbad Søfareren” og “Ali Baba og De fyrretyve Røvere”. Fortællingerne er blevet fortolket i mange variationer; alt fra spillefilm til teaterforestillinger, tegnefilm og børnebøger. Eftersom eventyr er fiktive, skal man forholde sig kritisk til fortællingerne. Der har naturligvis ikke været flyvende tæpper, men alligevel kan man få et indblik i nogle aspekter af livet i de forskellige byer på forskellige tidspunkter i historien.
 • Crusader Kings er et strategisk computerspil, der handler om den kristne generobring af Jerusalem. Crusader Kings 2 er mere centreret omkring det formål at sikre sit dynasti; gennem blandt andet ægteskaber og krig, skal spilleren etablere et succesfuldt dynasti. Man kan vælge forskellige lokationer at spille ud fra, heriblandt Det Byzantinske Rige. Spillet illustrerer altså datidens vigtighed af at indgå alliancer og krigsførelse, hvilket ikke kun gjaldt i Det Byzantinske Rige.