Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 184-194:

 1. Hvilket indtryk af inkaerne giver beskrivelsen af Tintin-fortællingen?
 2. Genlæs fokuspunktet om historiebevidsthed side 35 – hvordan passer det sammen med Tintin-historien?
 3. Se på kortet side 187, hvor er de tre kulturer mayaerne, aztekerne og inkaerne placeret?
 4. Hvilke “nye” kilder har historikere for nyligt brugt til at skabe nye og mere nuancerede fortællinger om de mesoamerikanske kulturer? Hvad kan de kilder bidrage med i forhold til dem der har været tilgængelige før?
 5. Hvilken rolle spillede solen i mayaernes religion?
 6. Hvad er forskellene mellem vores og mayaernes kalendersystem og tidsopfattelse?
 7. Hvordan ændrede mayaernes samfund sig i 900-tallet?
 8. Besvar opgaven i fokuspunktet side 194 – brug evt kilde 38 som eksempel

Side 195-199:

 1. Hvorfor bosatte aztekerne sig ved Texacocofloden?
 2. Hvilke fordele havde det, at de bosatte sig i det der skulle blive byen Tenochitlan?
 3. Beskriv billedet side 196 hvordan kan vi bruge det som historisk kilde?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 40
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 41

Side 200-206:

 1. Hvorfor er det væsentligt at skelne mellem krigsførelse og erobringer?
 2. Beskriv illustrationen øverst side 201 – hvordan kan vi bruge billedet som historisk kilde?
 3. Hvad var specielt ved aztekernes samfundsinddeling? Hvordan adskilte den sig fra middelalderens Europa?
 4. Beskriv de forskellige samfundsklasser.
 5. Hvilken rolle spillede solen i aztekernes religion?
 6. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 42
 7. Beskriv billedet øverst side 6 – hvilken type historiebrug er der tale om?

Side 207-212:

 1. Hvad er forbindelsen mellem inkaerne og solen - sådan som spanierne har fremlagt fortællingen?
 2. Hvilke kendetegn havde inkaernes administrative opbygning af deres hær?
 3. Beskriv inkaernes samfundsopbygning
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 43 og 44
 5. Find ligheder og forskelle mellem de mesoamerikanske kulturer (mayaerne, aztekerne og inkaerne).

Ekstra materiale

 • I bogen er Tintinhæftet Soltemplet og filmen Apocalypto fremhævet som som populærkulturelle medier, der på hver sin måde forsøger at skildre mesoamerikanske kulturer. Den første giver sit bud på, hvordan inkaerne, den anden omhandler mayaerne. Udover disse to, kan nogle andre også nævnes:
 • Kejserens nye flip, en Disney-film om kejseren Kuzco der bliver forvandlet til en lama, har aspekter med inspiration fra inkaerne. Fx hedder kejseren Kuzco, som næsten til forveksling ligner ordet Cuzco (hvor der blev afholdt store religiøse fester). Desuden spiller lamaer en vigtig rolle i både filmen som i datidens inkasamfund.
 • Filmen La otra conquista handler om tiden umiddelbart efter spaniernes ankomst til de mesoamerikanske områder. Filmen er fra Mexico og forsøger at give et indblik i, hvilke forandringer der kom med de spanske erobrere.