Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 214-221:

 1. Hvordan ændrede forholdet mellem det enkelte menneske og kristendommen sig?
 2. Hvordan blev Norditaliens økonomiske og handelsmæssige position selvforstærkende?
 3. Hvad ligger der ordet ‘renæssance’, som nybruddet kaldes? Hvilke delte meninger er der omkring begrebet?
 4. I hvilke samfundslag udbredte renæssancens nytænkning til at starte med?
 5. Besvar opgaven til fokuspunktet på side 219

Side 220-225:

 1. Hvilke lighedstegn er der mellem Romerriget og de norditalienske bystater?
 2. Med hvilket formål søgte humanisterne efter antikke skrifter og hvilke konsekvenser fik det, at de fandt dem?
 3. Hvad var det afgørende for Aristoteles, som også inspirerede Thomas Aquinas til at udvikle sit system?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 45
 5. Hvad kendetegner “det nye menneskesyn”? Hvordan adskiller det sig fra det, det erstatter?
 6. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 46
 7. Beskriv billedet side 225 – hvad siger billedet om menneskesynet og hvordan kan vi bruge det som historisk kilde?

Side 226-230:

 1. Hvilken kobling er der i bogen mellem den republikanske forfatning og blomstrende bystater?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 47
 3. Hvilke karakteristiske egenskaber tilskrives malerkunsten, og hvordan adskiller egenskabernes sig fra middelalderens malerkunst?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 48
 5. Hvordan kan det være, at kunstnerne fik lov at male hedenske og nøgne motiver, når den katolske tro var altoverskyggende i samfundet?
 6. Beskriv billedet side 230 – hvordan kan man se, at det er et renæssancebillede?

Side 231-236:

 1. Hvordan adskiller humanismens arkitektoniske træk sig fra middelalderens?
 2. Hvad beskæftigede Leonardo da Vinci sig med, når han ikke malede?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 49

Side 237-240:

 1. Beskriv forskellene mellem det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede
 2. Beskriv billedet side 234
 3. Hvorfor bogtrykkerkunsten vigtig og banebrydende?

Side 240-247:

 1. Hvilke argumenter kan man benytte til at bakke op om følgende udsagn: “Der var ikke overensstemmelse mellem Romerkirkens ideal og praksis.”?
 2. Hvad var Martin Luthers formål med sine 95 teser? Var han som sådan imod paven og den katolske kirke?
 3. Hvad ligger der i Luthers begreb “den kristnes frihed”?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 53.
 5. Selvom Luther og Erasmus af Rotterdam på nogle punkter var enige, var de især uenige om et forhold. Hvilket?
 6. Hvilke kendetegn karakteriserer calvinismen, og hvordan adskiller Calvins overbevisning sig fra Luthers?
 7. Hvad gik borgerkrigen i Danmark i 1534-1536 ud på, og hvem kæmpede mod hvem?
 8. Hvad betød reformationen i Danmark i forhold til magtforholdet mellem konge, kirke, adel og bønder?

Ekstra materiale

 • Historien om Romeo & Julie er en klassiker og har sit udspring i renæssancens Italien. Den mest berømte version af fortællingen er tragedien skrevet af William Shakespeare, men der er siden lavet utallige skuespil, musicals, film mm., der i større eller mindre grad finder inspiration fra Shakespeare.
 • TV-serien The Tudors beskriver, på en fiktiv historisk måde, livet ved hoffet i 1500-tallets engelske kongerige. Serien tager specifikt udgangspunkt i kong Henry 8., den anden i rækken af slægten Tudor, og hans mange ægteskaber, som har skabt delte meninger om ham.
 • Da Vinci Mysteriet, oprindeligt en bog skrevet af Dan Brown og senere filmatiseret, har en række historiske elementer inkorporeret. Bogen er fiktiv, men den inddrager elementer fra virkeligheden: Bl.a. refererer den til renæssancekunstneren Leonardo da Vinci.