Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 128-134:

 1. Hvorfor skal vi beskæftige os med osmannerne i historie?
 2. Beskriv kortet side 131 og beskriv osmannernes ekspansion
 3. Hvordan lykkedes det tyrkerne at true Europa og hvilken betydning har det haft på forholdet mellem Europa og tyrkerne (osmannerne) siden?
 4. Hvordan kom den økonomiske fremgang til udtryk i Osmannerriget?
 5. Løs opgaverne i fokuspunktet side 133

Side 134-138:

 1. Beskriv den væbnede magt i Osmannerriget
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 41 og 42
 3. Beskriv sultanens administration og besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 43

Side 139-142:

 1. Beskriv billedet side 139, hvad siger billedet om stat og individ – sammenlign evt med de i har læst om Europa på samme tid
 2. Beskriv ud fra kilde 44-46 den osmanniske befolkning, besvar arbejdsspørgsmålene side 141
 3. Hvad forstås ved ”retfærdighedens cirkel”?
 4. Hvilke forklaringer giver bogen på, at der ikke skete den samme nyorientering i Osmannerriget som der tidligere skete i renæssancens Europa. Sammenhold evt med fokuspunktet side 57

Side 142-147:

 1. Beskriv årsagerne til osmannernes tilbagegang
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 47
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 48
 4. Beskriv den indre splittelse i Osmannerriget, særligt Egyptens rolle

Side 148-151:

 1. Hvad er årsagerne til reformprocessen, der begyndte i 1839?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 49
 3. Hvilke ændringer sker der under Tanzimat-perioden?
 4. Hvad er årsagerne til sultanens modstand?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 50

Side 152-156:

 1. Hvad menes med ”ungtyrkerne” og hvad ønsker de?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 51
 3. Beskriv Tyrkismen. Hvorfor opstår den? Og hvorfor er den uforenelig med sådan som det Osmanniske rige var sammensat?
 4. Peg på årsagerne til Osmannerigets opløsning

Side 157-160:

 1. Hvad forstås ved orientalisme?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 52
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 53-54
 4. Løs opgaverne i fokuspunktet side 161 – brug billederne side 160