Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Hvorfor giver det mening at starte bogen med et kapitel om Antikkens Grækenland?
 • Hvilke faktorer drev førte til udvandringen mod Middelhavet og Sortehavet?
 • Hvilke konsekvenser fik udvandringen for hjemlandet Grækenland?
 • Hvordan kommer udvekslingen mellem grækernes og lokalbefolkningens idéer, traditioner, kunst osv. til udtryk?

Krigen mod perserne

 • Hvilken forbindelse er der mellem krigene mod perserne og opblomstringen af det græske demokrati?

Demokratiets vugge

 • Beskriv forskelle mellem aristokratiet og demokratiet.
 • Hvilke forskelle er der på antikkens demokrati, og det vi kender i dag i Danmark?

Græsk kultur

 • Find ligheder og forskelle mellem de skolesystemer og videnskaber vi kender i dag og det der beskrives fra antikken.
 • Hvordan var kønsrollerne fordelt i børnenes opvækst?
 • Hvad karakteriserer de græske kunstformer, teatre og skuespil?
 • Hvorfor blev det græske rige splittet efter 323 f.v.t.? 
 • Hvad ligger der i begrebet hellenisme?

Ekstra materiale

 • Som beskrevet i kapitlet var den græske mytologi polyteistisk (ligesom den nordiske mytologi). Den mest populære af halv- og helguder i den græske mytologi er Herakles (eller som romerne kendte ham, Herkules). Der er blevet lavet computerspil om ham, spille- og tegnefilm, og han er afbilledet på mange kunstværker.
 • Spillefilmen 300 fra 2007 er en fortolkning af “Slaget ved Thermopylæ”, som var et slag under Perserkrigene. Filmen er baseret på tegneserien 300 Spartans, og genren skal forstås som en historisk fantasy. Filmen handler altså i særdeleshed om slaget mellem to konger fra to magtfulde riger; på den ene side Kong Leonidas, der var spartaner, og på den anden side Kong Xerxes, der regerede Perserriget.
 • En af de mest magtfulde græske konger, Alexander den Store, er også blevet fremhævet i populærkulturen, fx i filmen Alexander fra 2004. Filmen skildrer hans liv fra barndom, til konge over et enormt område og til sidst hans død og dermed splittelsen af det græske rige.