Mit Samfundsfag


Vores verdenshistorie er en serie af grundbøger til historiefaget på ungdomsuddannelserne.

Vores verdenshistorie er en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne, gør historien nærværende og træner den nye eksamensform. Serien er skrevet til den nye læreplan fra 2017. Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen. Tematikkerne omhandler blandt andet:

 • Forskellige styreformer
 • Stats-og nationsdannelser
 • Konflikter i en regional, national og global kontekst
 • Politiske og sociale revolutioner
 • Demokrati og menneskerettigheder
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Globalisering

Vores verdenshistorie er oplagt til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt spor gennem flere tidsperioder. Igennem bogen er der indlagt øvelser og opgaver, der gør, at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb.

Vores verdenshistorie er endvidere forsynet med kilder og metodiske fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen. Til udgivelsen hører en hjemmeside med et omfattende supplerende materiale til både lærere og elever.

Om forfatteren

Peter Frederiksen er historiker og underviser i historie på Kruses Gymnasium. Han er forfatter til en lang række undervisningsbøger til ungdomsuddannelserne og historiebøger til en bredere offentlighed, bl.a.:

 • Vietnam - fra drage til tiger,
 • Det tredje Rige - fællesskab og forbrydelse,
 • Danmark - besat og befriet,
 • Grundbog til historie,
 • Grundbog til Danmarkshistorien og
 • Ideologiernes kamp.