Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Indledning

 • Hvad kendetegner de to forskellige “udgaver” af Mellemøsten, som tegner på side 88? Hvordan er de ens/forskellige?
 • Hvordan spiller Det Byzantinske Rige en vigtig rolle for nutiden?

Det Byzantiske Rige

 • Giv tre gode grunde til, at Det Byzantinske Rige klarede sig bedre end den vestlige del af Romerriget, som faldt i 476.
 • Hvilke elementer er de vigtigste i byzantinsk arkitektur?
 • Hvad var Justinians incitament til at samle skrifter, love og dokumenter af juridisk karakter?
 • Hvordan ændrede magtforholdene sig i Det Byzantinske Rige hen mod 1400-tallet?

De muslimske imperier

 • Hvilke elementer af datidens stammesamfund illustrerer historien om Kulaib og Jesass?
 • Hvilke faktorer var vigtige for handelslivet langs karavaneruterne?
 • Hvilke følger havde den internationale handel mellem Den Arabiske Halvø og de persiske områder haft for mødet mellem mennesker?
 • Beskriv forskelle mellem Koranen, Toraen og Bibelen?
 • Hvordan adskiller shia-muslimer sig fra sunni-muslimer og hvorfor er der stadig den dag i dag splid mellem dem?

Ekstra materiale

 • Eventyrsamlingen Tusind og en nat er  over en lang årrække blevet indsamlet på arabisk i forskellige områder, blandt andet omkring Byzans. Af de mest kendte fortællinger herfra kan nævnes “Aladdin”, “Sindbad Søfareren” og “Ali Baba og De fyrretyve Røvere”. Fortællingerne er blevet fortolket i mange variationer; alt fra spillefilm til teaterforestillinger, tegnefilm og børnebøger. Eftersom eventyr er fiktive, skal man forholde sig kritisk til fortællingerne. Der har naturligvis ikke været flyvende tæpper, men alligevel kan man få et indblik i nogle aspekter af livet i de forskellige byer på forskellige tidspunkter i historien.
 • Crusader Kings er et strategisk computerspil, der handler om den kristne generobring af Jerusalem. Crusader Kings 2 er mere centreret omkring det formål at sikre sit dynasti; gennem blandt andet ægteskaber og krig, skal spilleren etablere et succesfuldt dynasti. Man kan vælge forskellige lokationer at spille ud fra, heriblandt Det Byzantinske Rige. Spillet illustrerer altså datidens vigtighed af at indgå alliancer og krigsførelse, hvilket ikke kun gjaldt i Det Byzantinske Rige.