Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Forløb: Kulturmødernes tid

Målet med forløbet er at få indsigt i hovedlinjerne i Europa og verdens historie 1500-1900 og baserer sig på kapitel 4 i Vores Verdenshistorie 2. Forløbet har fokus på følgende af kernestofområder i læreplanen:

  • Hovedlinjer i Europa og verdens historie
  • Globalisering
  • Periodisering
  • Nationale og regionale konflikter
  • Kulturer og Kulturmøder i Europas og verdenshistorie
  • Historiesyn og historieteori
  • Fagets centrale begreber: statsdannelse, samfundsorganisering, magt og revolution
  • Historiebrug
  • Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling
  • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion