Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Bliv klogere på Koloniernes løsrivelse

Klik begynd for at komme i gang. 

1)I 1945 boede omkring 30% af jordens befolkning under en fremmed kolonimagt. Hvad er den historiske baggrund for dette?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Vinden vender igen.

2)Afkoloniseringsprocessen fandt sted i to faser efter 1945. Hvornår fandt de to faser sted?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Vinden vender igen.

3)Hvilke områder var med i de to faser?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Vinden vender igen.

4)Det blev nationalistpartier og den indfødte elite, der stod i spidsen for løsrivelsen fra kolonimagterne. Hvorfor blev det de indfødte eliter, der gik i spidsen for uafhængighed?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Vinden vender igen.

5)Japan besatte store dele af Asien under Anden Verdenskrig, hvilket fik stor betydning for kolonifrigørelsen i Asien. Hvorfor fik den japanske besættelse af Sydøstasien under Anden Verdenskrig betydning for koloniernes frigørelse?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Vinden vender igen.

6)Samfundsstrukturen fra kolonistyret blev videreført i de uafhængige stater. Hvordan kommer samfundsstrukturen fra de tidligere kolonier til udtryk i de nye selvstændige stater fx Indien og Vietnam?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittene Indiens uafhængighed og Fransk Indokina igen.

7)Kolonifrigørelsen blev relativt fredelig i Indien. Hvorfor forløb Indiens uafhængighed fra Storbritannien så fredeligt?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Indiens uafhængighed igen.

8)Kolonifrigørelsen i Indokina blev blodig. Hvorfor forløb Indokinas uafhængighed fra Frankrig så voldsomt?

Tillykke! Du svarede helt rigtigt.

Dit svar er desværre forkert. Læs afsnittet Fransk Indokina igen. 

Resultat

Du fik / 8 rigtige