Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Forløb: Kina

Målet med forløbet er at få indsigt i Kinas historie efter 1949 baseret på kapitel 7 i Vores verdenshistorie. Forløbet har fokus på følgende af kernestofområder i læreplanen: 

  • Stats- og nationsdannelse
  • Forskellige styreformer og samfundsorganisering
  • Globalisering
  • Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling
  • Politiske ideologier
  • Politiske og sociale revolutioner

Hent modulforløbet: