Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 152-155:

 1. Hvad kan vi i dag lære af at beskæftige os med Kinas historie?
 2. Hvorfor giver det mening at skelne mellem det nordlige og sydlige Kina?
 3. Hvad kendetegner Kinas tidlige historie?

Side 156-165:

 1. Hvad gjorde Qin Shi Huangdi for at holde sammen på riget?
 2. Hvorfor var udvidelsen af kejserriget under Han-dynastiet vigtig?
 3. Hvilken grundtanke ligger der i konfucianismen?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 33
 5. Hvorledes førte de konfucianske skoler til at ensrette samfundet?
 6. Beskriv den dynastiske cyklus
 7. Hvilken rolle spillede byen Xian under Tang-dynastiet? Hvad kom byen til at betyde for Europa?
 8. Hvorfor opstod der ikke en fremtrædende købmandsstand i Kina som tilfældet var i Europa?

Side 166-171:

 1. Beskriv billedet side 167 – forklar billedets komposition (opbygning)
 2. Hvilke ligheder er der mellem det kinesiske feudalsamfund og det europæiske?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 35
 4. Hvilken rolle spillede familien og kvinderne i det kinesiske samfund?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 36

Side 172-176:

 1. Beskriv billedet side 172
 2. Hvilke forandringer medbragte de mongolske kejsere?
 3. Hvorfor blev Marco Polos beskrivelser om Kinas overlegenhed mon ikke taget godt imod i Europa?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 37

Side 177-181:

 1. Beskriv illustrationen side 178
 2. Besvar opgaverne i fokuspunktet side 179
 3. Hvad kom det til at betyde, at Kina i 1400-tallet begyndte at afskærme sig fra omverdenen?
 4. Hvilken rolle kom jesuitterne til at spille i forhold til at åbne Kina for omverdenen igen?

Ekstra materiale

 • Disneyfilmen Mulan er en fortolkning af legenden om Hua Mulan. Fortællingen er først kendt som en ballade fra det 6. århundrede, og siden er den også nedskrevet i digtform. Legenden handler om, at alle kinesiske familier skal stille en mand til rådighed til hæren. I stedet for at lade sin gamle far tage afsted, forklæder Mulan sig som mand og drager i krig.
 • En anden legende, nemlig den om Jing Ke, er også blevet filmatiseret. Filmen Hero baserer sig løst på denne legende, hvor en gruppe lejemordere i filmen vil dræbe kejseren, Qin Shi Huang (den første ophøjede kejser). Gruppen bliver dog forhindret i dette, da en kæmper, Navnløs, træder til som beskytter. Filmen handler om hans møde med kejseren, efter han har reddet hans liv.
 • The Banquet, en film fra 2006, forsøger at give et indblik i det kinesiske samfund i tiden omkring Tang-dynastiets nedgang. Fortællingen rummer aspekter med inspiration fra både William Shakespeares Hamlet og Henrik Ibsens Gengangere. Filmen handler om et problematisk tronskifte efter en kejsers død.