Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Forløb: Det antikke Grækenland

Målet med forløbet er at få indsigt i antikkens Grækenland og baserer sig på kapitel 2 i Vores Verdenshistorie. Forløbet har fokus på følgende:

  • Etableringen af den græske kultur og bystaternes udvikling
  • Udviklingen i demokratiske ideer og grænserne af idealerne
  • Sociale forhold for mennesker udenfor borger-definitionen
  • Dagligliv og kultur i det antikke Grækenland
  • Bystaternes tilbagegang og spredningen af græsk kultur

En række faglige mål er i spil. Især har forløbet et fokus på at belyse problemstillinger vha. analyse af historisk materiale og på at formidle mundtligt og skriftligt. Kernestoffet er især hovedlinjer i Europas historie, styreformer og samfundsorganisering samt historiebrug.

Der tegner sig to overordnede udfordringer ved dette forløb. Dels skal eleverne forholde sig til et samfund, der er ekstremt forskelligt fra deres eget og hvis organisering og udvikling kan fremstå kompleks og fremmedartet. Dels forsøger forløbet at komme ’rundt om det antikke Grækenland, og indeholder dermed til dels økonomisk og politisk historie samt aspekter af kultur- og socialhistorie, hvilket kan fremstå forvirrende især for den elev, der ikke er umiddelbart interesseret i antikkens Grækenland.

Disse udfordringer er i forløbsplanen søgt håndteret ved at indlægge repetitionsøvelser, kreative øvelser samt øvelser der får eleverne til at reflektere over, hvorledes det antikke Grækenlands historie – i bred forstand – kan være interessant og har betydning for os i dag.