Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 14-19:

 1. Hvorfor har mennesket gennem historien søgt efter nye opdagelser? – Kan du give eksempler på vore dages opdagelsesrejsende?
 2. Hvem var Marco Polo, og hvilken betydning fik hans fortællinger for senere opdagelsesrejsende? Hvilken betydning fik hans fortællinger for opfattelsen af det fremmede?
 3. Beskriv billedet side 18. Hvad fortæller billedet, og hvordan kan vi bruge det som historisk kilde?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 1

Side 19-27:

 1. Angiv motiver til portugiserne udforsker den afrikanske vestkyst.
 2. Hvilken betydning fik muslimernes erobring af Konstantinopel i 1453?
 3. Hvem var Vasco da Gama, og hvad var målet med hans rejse?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 3
 5. Beskriv kortet side 27
 6. Hvorfor er det europæerne, der drager mod Asien og ikke omvendt?

Side 28-31:

 1. Besvar arbejdsspørgsmål til kilde 4
 2. Beskriv de tre kort side 29-30 og forklar ændringerne
 3. Hvilken rolle spiller myter og fabler for renæssancens opfattelse af ”det fremmede” – hvilken rolle spiller myter i dag for vores opfattelse af fremmede kulturer?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 5

Side 32-36:

 1. Hvem var Christoffer Columbus og hvad gik hans teori ud på?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 6, 7 og 8
 3. Skriv et brev fra Columbus hjem til sin kone. Brevet må gerne indeholde oplevelser fra rejsen til den nye verden og mødet med det fremmede. Husk stemninger og beskrivelser af miljøet, fx vejret, farver, lyde og lugte

Side 37-40:

 1. Beskriv billederne side 40. Hvad siger de om ”dem” og ”os”? 
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 9
 3. Beskriv hvordan spanierne administrerede ”den nye verden” og hvilket menneskesyn, der lå til grund for dette 

Side 41-44:

 1. Hvad er årsagerne til at spanierne opdager aztekerriget?
 2. Hvordan foregår mødet mellem spanierne og aztekerne?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 10, 11, 12

Side 45-52:

 1. Hvad forstår man ved et ”kulturmøde”? Hvilke to kulturer beskrives i lektien?
 2. Hvorfor ender kulturmødet som det gør?
 3. Hvordan forløber tiden efter den spanske erobring i 1521?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 15 og 16.
 5. Hvorfor lykkedes det spanierne at erobre de store civilisationer i Sydamerika? Prioriter årsagerne nævnt side 52

Side 53-60:

 1. Beskriv den økonomiske udvikling i Europa som følge af de spanske erobringer
 2. Besvar opgaven i fokuspunkt om globalisering side 55
 3. Hvad forstås ved økonomisk globalisering og politisk globalisering?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 18
 5. Hvad forstås ved begreberne ”merkantilisme” og ”trekantshandel”
 6. Beskriv illustrationen side 54