Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 110-115:

 1. Beskriv hvordan ideologier i dag er en del af vores hverdag
 2. Beskriv hvordan ideologier opstår og hvorfor de opstår netop i 1700- og 1800-tallet
 3. Løs opgaven til fokuspunktet side 112
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 35 og 36

Side 116-120:

 1. Løs opgaven til fokuspunktet side 116
 2. Beskriv billedet side 117, hvilken situation beskriver billedet?
 3. Beskriv figurerne side 118-119 og forklar herudfra hovedindholdet i socialismen
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 37

 

Side 121-125:

 1. Hvad forstås ved ”reformsocialisme”?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 38
 3. Hvilken rolle spiller Staten i hhv. liberalismen, socialismen og socialliberalismen?
 4. Hvad forstås ved konservatisme?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 40