Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 164-170:

 1. Hvorfor skal vi beskæftige os med dette emne i historie – kan vi bruge det til at blive bedre til at forstå vores egen verden?
 2. Hvad forstås ved den britiske union?
 3. Hvorfor fik England den dominerende rolle som imperiemagt og global magt?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 55

Side 171-175:

 1. Hvad forstås ved magtbalanceprincippet, og hvilken betydning havde det for engelsk sikkerhedspolitik?
 2. Hvordan udvider imperiet sig efter 1815?
 3. Beskriv det parlamentariske system i England. Hvilke problemer er der i dette system?

Side 176-183:

 1. Løs opgaverne i fokuspunktet side 176
 2. Beskriv og analyser tabellerne side 177 – hvad fortæller det om det britiske imperium?
 3. Hvad menes der med ”den hvide mands byrde”?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 57
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 58
 6. Hvilken betydning havde naturvidenskaben på synet af de fremmede?
 7. Hvordan kommer synet på de fremmede til udtryk i kilde 59 og 60?

Side 184-188:

 1. Beskriv kortet side 184. Hvem styrer de britiske provinser og hvem styrer de indiske?
 2. Beskriv det Ostindiske kompagni mht magtbeføjelser og indflydelse – Kunne Ostindisk kompagni eksistere i dag?
 3. Hvorfor er sprog en magtfaktor?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 61
 5. Beskriv årsagerne til Sepoy-opstanden samt hvilken betydning den fik for Ostindisk kompagni og Indien

Side 188-193:

 1. Beskriv den engelske koloniadministration i Indien efter 1858
 2. Besvar spørgsmålene i fokuspunktet side 190
 3. Hvorfor opstår den indiske nationalisme og hvad ønsker de at opnå?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 62

Side 194-198:

 1. Besvar spørgsmålene i fokuspunktet side 195
 2. Hvorfor ændres synet på kolonierne i 1880’erne?
 3. Hvorfor vil Tyskland godt have ”en plads i solen”?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 63
 5. Beskriv tegningen side 197

Side 199-207:

 1. Beskriv de to kort side 199 og beskriv forskellen
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 64-66 – hvad fortæller historien om europæernes syn på de fremmede?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 67-68
 4. Hvad fortæller kilde 69 om vores historiebevidsthed som tidligere kolonination? Hvilken form for historiebrug kommer til udtryk i kilden?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 70 – hvilket syn om imperialismens arv kommer til udtryk i kilden?