Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 212-217:

 1. Hvordan kan vi bruge kapitlet til at blive klogere på vores egen verden?
 2. Beskriv europæernes møde med kineserne – brug modellen for kulturmøder til at afgøre om der er tale om kulturmøde eller kultursammenstød?
 3. Hvorfor opstår der en beundring af Kina i dele af Europa?
 4. Hvordan påvirkede den stigende handel med Kina de europæiske stater, særligt England?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 71

Side 217-221:

 1. Hvad er årsagerne til opiumskrigen?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 72
 3. Hvorfor ender krigen som den gør? Inddrag hovedpunkterne i Nanjing-traktaten

Side 222-229:

 1. Hvilken betydning fik nederlaget i opiumskrigen for det kejserlige Kina?
 2. Hvad menes der med Taiping-oprøret?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 74
 4. Besvar spørgsmålene i fokuspunktet side 226
 5. Angiv årsagerne til det kinesiske kejserriges fald
 6. Beskriv billedet side 227 – hvordan kan du bruge billedet som historisk kilde?