Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 232-238:

 1. Beskriv billedet side 230-31 – hvad fortæller det om USA?
 2. Beskriv tabellen side 235 – hvad er årsagerne til indvandringen?
 3. Hvad menes der med Nordvestforordningen?
 4. Hvad menes med The Homestead Act og hvilken betydning fik den?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 75

Side 239-245:

 1. Beskriv billedet side 239, hvordan understøtter billedet Manifest Destiny?
 2. Hvad menes med Manifest Destiny? Brug kilde 78
 3. Hvad menes med ”The Frontier”?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 79
 5. Beskriv pioneråndens betydning for amerikanerne, hvordan kommer det til udtryk i kilde 77?

Side 246-250:

 1. Beskriv med egne ord indianersamfundene
 2. Hvilket forhold har indianerne til naturen og hvordan kommer det til udtryk i deres samfund?
 3. Hvilken rolle spiller hesten for indianerne?

Side 251-256:

 1. Besvar opgaven til fokuspunktet side 253
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 81
 3. Er der tale om amerikansk imperialisme i kampen mod indianerne som den vi har set i kapitel 6?

Side 257-261:

 1. Hvordan forholder den amerikanske forfatning sig til slavespørgsmålet?
 2. Beskriv sydstatsmentaliteten og angiv årsager til forskellen til mentaliteten i nord
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 84 – hvad går ”mudsill-teorien” ud på?
 4. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 85

Side 262-268:

 1. Beskriv årsagerne til slavemodstanden
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 86
 3. Hvad er årsagerne til den amerikanske borgerkrig og hvilken betydning fik borgerkrigen for USA?
 4. Hvad menes der med Monroe-doktrinen?
 5. Hvilken rolle spiller ”den amerikanske drøm” for at USA efter borgerkrigen oplevede en voldsom økonomisk vækst ikke mindst inden for industrisektoren