Mit Samfundsfag


Åbn undermenuer...

Side 65-72:

 1. Beskriv figuren side 65, og beskriv de tre stande
 2. Løs opgaven til fokuspunktet side 66
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 19, 20, 21
 4. Løs opgaven til fokuspunktet side 71

Side 73-77:

 1. Hvad forstås ved ”forlagssystem”?
 2. Hvad forstås ved ”Bill of Rights”?
 3. Beskriv årsagerne til omlægningen af det engelske landbrug – beskriv tabellen side 75
 4. Hvad forstås ved ”manufaktur”?
 5. Hvordan adskiller udviklingen i England sig fra udviklingen i Frankrig?
 6. Hvorfor sker der en stigende efterspørgsel på tekstiler?
 7. Hvilken betydning får dampmaskinen for udviklingen?
 8. Beskriv væksten i jernbanenettet ud fra tabellen side 77 og forklar hvilken betydning det havde

Side 77-83:

 1. Hvorfor skete den industrielle revolution først i England?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 23-24
 3. Hvilke sociale konsekvenser fik den industrielle revolution – beskriv tabellerne side 82
 4. Beskriv illustrationen side 82
 5. Kan man tale om en revolution når udviklingen sker over mange år?

Side 84-87:

 1. Beskriv forskellen på de nordlige og sydlige kolonier – brug tabellen nederst side 84
 2. Hvorfor bliver kolonisterne utilfredse med englænderne?
 3. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 25-26

Side 88-92:

 1. Hvad forstås ved ”uafhængighedserklæringen” og hvilke tanker ligger bag?
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 27
 3. Beskriv kvindernes stilling i det amerikanske samfund
 4. Hvem kæmper mod hvem i uafhængighedskrigen og hvordan slutter den?
 5. Hvad er føderalisterne og anti-føderalisterne uenige om?
 6. Hvad forstår man ved magtens tredeling, og hvorfor er det en vigtig del af den amerikanske forfatning?
 7. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 29

Side 93-97:

 1. Beskriv Rousseaus tanker om at ”mennesket er født frit, men overalt er det i lænker”
 2. Beskriv årsagerne til kongen indkalder stænderforsamlingen i 1789
 3. Hvorfor er man uenige om afstemningsmetoden på stænderforsamlingen?
 4. Hvorfor udråber 3. stand sig selv til nationalforsamling – hvad ligger der i denne handling?
 5. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 30

Side 98-105:

 1. Løs opgaven til fokuspunktet side 98.
 2. Besvar arbejdsspørgsmålene til kilde 31-32 og belys herved kvindernes rolle i revolutionen.
 3. Hvordan ender den franske revolution og hvorfor?